011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Zaštita prava pacijenta

Zaštitnik prava osiguranih lica

Telefon:

  • 011 / 3400-903
  • 064 / 8522-718

INSTITUT ZA MEDICINU RADA

„Dr Dragomir Karajović“
 Adresa: Deligradska br. 29

Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Telefon: 011 / 360-56-34
E-mail:savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs
Adresa: Tiršova br. 1 Beograd