011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Остваривање права на кућно лечење, негу и палијативно збрињавање

У складу са Правилником о остваривању здравствене заштите у Заводу за геријатрију и палијативно збрињавање, Завод обезбеђује кућно лечење, негу и палијативно збрињавање старим особама (65 и више година) под условoм да постоје медицинске индикације и санитарно-хигијенски услови за њихово спровођење. 

Пријава пацијента

Пријава пацијента за кућно лечење и палијативно збрињавање, може се обавити у просторијама Завода – ул. Краља Милутина бр. 52/I или  путем електронске поште – prijem@gerontologija.org.rs

За пријаву су потребни следећи подаци:

 1. име и презиме пацијента,
 2. ЛБО из оверене картице здравственог осигурања,
 3. адреса на којој пацијент тренутно живи,
 4. број телефона пацијента,
 5. основни проблеми везани за здравствено стање и потребе пацијента за кућним лечењем и палијативним збрињавањем*
 6. име и презиме лица/институције које подноси пријаву,
 7. контакт телефон подносиоца пријаве и
  медицински документ пацијента (отпусна листа или извештај лекара). 

* Уколико је пацијенту потребна помоћ у кући геронто-домаћица обратити се Градском центру за социјални рад у Београду – Општинском одељењу  (општина на којој пацијент станује). 

Посета Тима за пријем

Сваког пријављеног пацијента обилази Тим за пријем и процену функционалног стања, који процењује испуњеност услова за пријем пацијента, односно доноси одлуку о пријему и начину спровођења кућног лечења, неге и палијативног збрињавања.

У стану пацијента потребно је припремити:

 • картицу здравственог осигурања (на увид)
 • медицинки документ – отпусну листу или извештај лекара (на увид)
 • aко прима новчану накнаду за помоћ  и негу другог лица, чек од пензије  (не старији од 6 месеци ) и копију Решења.

Све додатне информације могу се добити на телефоне 2067-813 и 2067-834.