011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Финансијски извештаји

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024

Дванаестомесечни известај здравствених установа 2023

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана 2023

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана 2022.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2022.

Шестомесечни извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана 2022.

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана 2021.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2018

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017

. . .

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2021

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2020

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2019

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2016

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2015

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2014