011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Завод за геријатрију и палијативно збрињавање

Завод за геријатрију и палијативно збрињавање обавља здравствену заштиту старих лица из области опште медицине, денталне медицине, рехабилитације, палијативног збрињавања и неге у кућним условима, као и специјалистичко-консултативну делатност из области интерне медицине, неурологије и психијатрије (неуропсихијатрије). Делатност Завода је усклађена са активностима предвиђеним Националном стратегијом о старењу, као и са свим осталим релевантним, међународно признатим, принципима и стратегијама у заштити старих.

Демографски тренд старења становништва и све већа потреба за унапређењем заштите ове вулнерабилне популационе групе је био разлог оснивања Градског завода за геронтологију, кућно лечење и негу Београд, 1987. године. Током 2011. год. променили смо назив у Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, а оснивач установе био је Град Београд од 2007. године. Од 2020. године мења се назив у Завод за геријатрију и палијативно збрињавање, а оснивач је Република Србија.

Завод је наставна база на Медицинском факултету Универзитета у Београду за последипломску наставу из геронтологије и специјализацију из опште медицине, као и клинички стаж из опште медицине, а такође је и наставна база Високе здравствене школе струковних студија у Београду.

Самостално, у сарадњи са другим референтним установама у земљи и иностранству, као и са Медицинским факултетом Универзитета у Београду, Завод је организавао стручне скупове: Modern Geriatrics School, I и II Југословенска школа из геријатрије и геронтологије, Едукативне семинаре – Палијативна нега старих оболелих од малигних обољења, Палијативна нега старих, Геријатријски семинар. Такође, Завод остварује непосредну сарадњу и са невладиним сектором и локалном самоуправом у циљу унапређења различитих облика заштите старих, као и кроз бројне едукације намењене волонтерима и здравственом особљу кућних лечења у Србији (Међународни Црвени крст и Црвени полумесец, Југословенски Црвени крст, Црвени крст Србије и Београда, Човекољубље, Каритас, ИМЦ, ИРЦ).

Циљ нам је да и даље радимо на унапређењу ванинституционалне здравствене заштите старих и то путем праћења и примене најсавременијих светских искустава у овој области, континуираном едукацијом свих запослених и набавком најсавременије опреме, како би обезбедили што бољи квалитет услуга. Такође, и даље ћемо радити на успостављању сарадње и партнерства са свим релевантним организацијама и субјектима, укључујући и стара лица као равноправне партнере.

Директор
Др сц. мед. Далибор Паспаљ

Спец. физикалне медицине и рехабилитације, спец. геронтологије

Помоћник директора
Др сц. мед. Горан Шево

Помоћник директора
Раде Таталовић, дипломирани правник

ВМС Снежана Савић
Главна сестра Завода