011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Градски завод

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је специјализована здравствена установа која је референтна за здравствену заштиту становништва са 65 и више година (Решење Министарства здравља Републике Србије бр. 022-04-20/95-01). Завод је дефинисан као здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита старих лица и спроводе мере за очување и унапређење здравља и превенцију болести ове популационе групе, односно која обавља и делатност кућног лечења и неге, палијативног збрињавања и рехабилитације старих лица (Закон о здравственој заштити Републике Србије, чл.106). Делатност Завода је усклађена са законском регулативом, и активностима предвиђеним Националном стратегијом о старењу, као и са свим осталим релевантним, међународно признатим, принципима и стратегијама у заштити старих.

Демографски тренд старења становништва и све већа потреба за унапређењем заштите ове вулнерабилне популационе групе је био разлог оснивања Градског завода за геронтологију, кућно лечење и негу Београд 1987. године. Током 2011. год. променили смо назив у Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, а оснивач установе је Град Београд од 2007 године.

Завод је наставна база на Медицинском факултету Универзитета у Београду за последипломску наставу из геронтологије и специјализацију из опште медицине, као и клинички стаж из опште медицине, а такође је и наставна база Више медицинске школе у Београду.

Самостално, у сарадњи са другим референтним установама у земљи и иностранству, као и са Медицинским факултетом Универзитета у Београду, Завод је организавао стручне скупове: Модерн Гериатрицс Сцхоол, И и ИИ Југословенска школа из геријатрије и геронтологије, Едукативне семинаре – Палијативна нега старих оболелих од малигних обољења, Палијативна нега старих, Геријатријски семинар. Такође, Завод остварује непосредну сарадњу и са невладиним сектором и локалном самоуправом у циљу унапређења различитих облика заштите старих, као и кроз бројне едукације намењене волонтерима и здравственом особљу кућних лечења у Србији (Међународни Црвени крст и Црвени полумесец, Југословенски Црвени крст, Црвени крст Србије и Београда, Човекољубље, Царитас, ИМЦ, ИРЦ).

Циљ нам је да и даље радимо на унапређењу ванинституционалне здравствене заштите старих и то путем праћења и примене најсавременијих светских искустава у овој области, континуираном едукацијом свих запослених и набавком најсавременије опреме, како би обезбедили што бољи квалитет услуга. Такође, и даље ћемо радити на успостављању сарадње и партнерства са свим релевантним организацијама и субјектима, укључујући и стара лица као равноправне партнере, као и на изградњи нових услуга здравствене и са њом повезаних других облика заштите старих, који ће допринети бољем квалитету живота у старости.

Директор
Др сц мед Далибор Паспаљ

Спец. физикалне медицине и рехабилитације, спец. геронтологије

Помоћник директора за медицинске послове 
Др сц мед Горан Шево

ВМС Снежана Савић
Главна сестра Завода