011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Лице за заштиту података о личности

Раде Таталовић, дипл. правник
Помоћник директора за немедицинске послове
Завод за геријатрију и палијативно збрињавање
Телефон: 011/2067-802
Мобилни:+381602067008
Имејл-адреса: rade.tatalovic@gerontologija.org.rs.