011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Правни и економско-финансијски послови

Правни, економско-финансијски и техники послови одвијају се кроз активности три одељења:

  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ