011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Заштита права пацијента

Заштитник права осигураних лица

Телефон:

  • 011 / 3400-903
  • 064 / 8522-718

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА

„Др Драгомир Карајовић“
 Адреса: Делиградска бр. 29

Саветник за заштиту права пацијената

Телефон: 011 / 360-56-34
Е-маил: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs
Адреса: Тиршова бр. 1 Београд