011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је специјализована здравствена установа која је референтна за здравствену заштиту становништва са 65 и више година (Решење Министарства здравља Републике Србије бр. 022-04-20/95-01)…

Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање

Градски завод услуге здравствене заштите оболелим, полупокретним и непокретним старим особама у њиховим домовима. Овај вид заштите представља и део продуженог болничког лечења, а слободно се може назвати и болницом у кући…

N

Остваривање права на кућно лечење, негу и палијативно збрињавање

У складу са Правилником о остваривању здравствене заштите у Градском заводу за геронтологију, право на кућно лечење и негу имају особе старе 65 и више година, под условом да постоје медицинске индикације и санитарно-хигијенски услови за…