011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Pravo na kućno lečenje i negu

OSTVARIVANJE PRAVA NA KUĆNO LEČENJE, NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

U skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju zdravstvene zaštite u Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd, Zavod obezbeđuje kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje starim osobama (65 godina i više) pod uslovom da postoje medicinske indikacije i sanitarno-higijenski uslovi za njihovo sprovođenje.

Svakog prijavljenog pacijenta obilazi Tim za prijem i procenu funkcionalnog stanja, koji procenjuje ispunjenost uslova za prijem pacijenta, donosi odluku o prijemu i načinu sprovođenja kućnog lečenja, nege i palijativnog zbrinjavanja.

Za ostvarivanje prava na kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje potrebno je pripremiti sledeću dokumentaciju:

  • fotokopiju overene zdravstvenu knjižice i na uvid
  • ček od penzije iz tekuće godine
  • ličnu kartu i
  • medicinsku dokumentaciju

Prijava pacijenta za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje, može se obaviti putem elektronske pošte prijem@gerontologija.org.rs uz dostavljanje potrebne dokumentacije ili u prostorijama Zavoda: ul.Kralja Milutina br.52/I. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 2067-813; 2067-834.