011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Право на кућно лечење и негу

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

У складу са Правилником о остваривању здравствене заштите у Градском заводу за геронтологију, Београд, Завод обезбеђује кућно лечење, негу и палијативно збрињавање старим особама (65 година и више) под условoм да постоје медицинске индикације и санитарно-хигијенски услови за њихово спровођење.

Сваког пријављеног пацијента обилази Тим за пријем и процену функционалног стања, који процењује испуњеност услова за пријем пацијента, доноси одлуку о пријему и начину спровођења кућног лечења, неге и палијативног збрињавања.

За остваривање права на кућно лечење, негу и палијативно збрињавање потребно је припремити следећу документацију:

  • фотокопију оверене здравствену књижице и на увид
  • чек од пензије из текуће године
  • личну карту и
  • медицинску документацију

Пријава пацијента за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање, може се обавити путем електронске поште prijem@gerontologija.org.rs уз достављање потребне документације или у просторијама Завода: ул.Краља Милутина бр.52/I. Све додатне информације могу се добити на телефон 2067-813; 2067-834.