011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Medicinska i dijagnostička oprema

1. Dva ultrazvučna aparata sa pripadajućim sondama za
– ultrazvučni pregled srca
– ultrazvučni pregled abdomena
– dopler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

Tip aparata:
– MY LAB ALPHA M09036
– LOGIQ 2

Preglede za navedene dijagnostičke procedure zakazuje izabrani lekar za beogradske osiguranike životne dobi 65 i više godina putem sistema IZIS.

2. Dva holter aparata za 24 časovno kontinuirano praćenje krvnog pritiska

Tip aparata:
– TRACKER NIBP
– Schiller br-102 plus

Preglede za navedene dijagnostičke procedure zakazuje izabrani lekar za beogradske osiguranike životne dobi 65 i više godina putem sistema IZIS.

3. Dva holter aparata za 24 časovno kontinuirano praćenje EKG

Tip aparata:
– LIFECARD CE
– AR4+ SCHILLER

Preglede za navedene dijagnostičke procedure zakazuje izabrani lekar za beogradske osiguranike životne dobi 65 i više godina putem sistema IZIS.

4. Jedan ultrazvučni osteodenzitometar

Tip aparata:
– SONOST 3000

Preglede za navedene dijagnostičke procedure zakazuje izabrani lekar za beogradske osiguranike životne dobi 65 i više godina putem sistema IZIS.

5. Ostala standardna medicinska i dijagnostička oprema

– EKG aparati
– defibrilator
– drugo