011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Медицинска и дијагностичка опрема

1. Два ултразвучна апарата са припадајућим сондама за
– ултразвучни преглед срца
– ултразвучни преглед абдомена
– доплер крвних судова врата, горњих и доњих екстремитета

Тип апарата:
– MY LAB ALPHA M09036
– LOGIQ 2

Прегледе за наведене дијагностичке процедуре заказује изабрани лекар за београдске осигуранике животне доби 65 и више година путем система ИЗИС.

2. Два холтер апарата за 24 часовно континуирано праћење крвног притиска

Тип апарата:
– TRACKER NIBP
– Schiller br-102 plus

Прегледе за наведене дијагностичке процедуре заказује изабрани лекар за београдске осигуранике животне доби 65 и више година путем система ИЗИС.

3. Два холтер апарата за 24 часовно континуирано праћење ЕКГ

Тип апарата:
– LIFECARD CE
– AR4+ SCHILLER

Прегледе за наведене дијагностичке процедуре заказује изабрани лекар за београдске осигуранике животне доби 65 и више година путем система ИЗИС.

4. Један ултразвучни остеодензитометар

Тип апарата:
– SONOST 3000

Прегледе за наведене дијагностичке процедуре заказује изабрани лекар за београдске осигуранике животне доби 65 и више година путем система ИЗИС.

5. Остала стандардна медицинска и дијагностичка опрема

– ЕКГ апарати
– дефибрилатор
– друго