011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Kontakt

Obaveštenje o načinu podnošenja prijave za kućno lečenje i negu

Zavod obavlja delatnost zdravstvene zaštite za stanovništvo starosti 65 i više godina osiguranika Filijale Beograd ili lica koja ostvaruju pravo na lečenje na teritoriji Beograda (imaju prijavu boravka).

Prijave pacijenata na kućno lečenje i negu
 • Pored prethodno navedenog (Pravo na kućno lečenje i negu), prijava pacijenata za kućno lečenje i negu može se vršiti i dostavom potrebnih podataka putem elektronske pošte (e-mail) prijem@gerontologija.org.rs

Iz overene zdravstvene knjižice potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • Ime i prezime pacijenta,
 • LBO overene zdravstvene knjižice,
 • Adresu na kojoj pacijent trenutno živi
 • Broj telefona pacijenta
 • Ime i prezime lica /institucije koje podnosi prijavu
 • Kontakt telefon podnosioca prijave
 • Medicinska dokumentacija koju poseduje pacijent (otpusna lista, specijalistički izveštaj i sl).
 • Osnovni problemi vezani za zdravstveno stanje i potrebe pacijenta za kućnim lečenjem i negom*

Podaci se mogu dostaviti tekstualno ili i u obliku skeniranog dokumenta uz opis potreba za kućnim lečenjem Zavoda.

(*za potrebe pomoći u kući-gerontodomaćice potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine na kojoj pacijent stanuje)

Obaveštenje o zakazivanju specijalističkih pregleda

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na nivou Republike Srbije, zakazivanje specijalističkih pregleda za Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, vrši se isključivo elektronskim putem u pripadajućem Domu zdravlja pacijenta. Pacijentov izabrani lekar će elektronskim putem zakazati željeni specijalistički pregled u našoj ustanovi u zavisnosti od raspoloživih slobodnih termina. Nakon što lekar zakaže pregled u našoj ustanovi, pacijent dolazi sa uputom iz svog Doma zdravlja. Pacijenti se takođe mogu informisati o raspoloživim slobodnim terminima putem Internet portala “Moj doktor” na adresi https://www.mojdoktor.gov.rs/

Za pojedine specijalističke preglede potrebno je da pacijent izvrši odgovarajuću pripremu . Uputstva za način pripreme pacijenta kod određene vrste pregleda možete dobiti pritiskom na dugme (link) “download”

Priprema za UZ Abdomena download

Priprema za holter EKG i Holter TA download

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje

Kralja Milutina 52, 11000 Beograd

Telefon:

 • 011 2067 800 (centrala) 2067 817 (faks)
 • 2067 813; 2067 834 (prijem)

E-mail:

Prijava i zakazivanje:

Internet prezentacija: