011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Контакт

Обавештење о начину подношења пријаве за кућно лечење и негу

Завод обавља делатност здравствене заштите за становништво старости 65 и више година осигураника Филијале Београд или лица која остварују право на лечење на територији Београда (имају пријаву боравка).

Пријаве пацијената на кућно лечење и негу
 • Поред претходно наведеног (Право на кућно лечење и негу), пријава пацијената за кућно лечење и негу може се вршити и доставом потребних података путем електронске поште (e-mail) prijem@gerontologija.org.rs

Из оверене здравствене књижице потребно је доставити следеће податке:

 • Име и презиме пацијента,
 • ЛБО оверене здравствене књижице,
 • Адресу на којој пацијент тренутно живи
 • Број телефона пацијента
 • Име и презиме лица /институције које подноси пријаву
 • Контакт телефон подносиоца пријаве
 • Медицинска документација коју поседује пацијент (отпусна листа, специјалистички извештај и сл).
 • Основни проблеми везани за здравствено стање и потребе пацијента за кућним лечењем и негом*

Подаци се могу доставити текстуално или и у облику скенираног документа уз опис потреба за кућним лечењем Завода.

(*за потребе помоћи у кући-геронтодомаћице потребно је обратити се Центру за социјални рад општине на којој пацијент станује)

Обавештење о заказивању специјалистичких прегледа

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) на нивоу Републике Србије, заказивање специјалистичких прегледа за Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, врши се искључиво електронским путем у припадајућем Дому здравља пацијента. Пацијентов изабрани лекар ће електронским путем заказати жељени специјалистички преглед у нашој установи у зависности од расположивих слободних термина. Након што лекар закаже преглед у нашој установи, пацијент долази са упутом из свог Дома здравља. Пацијенти се такође могу информисати о расположивим слободним терминима путем Интернет портала “Мој доктор” на адреси https://www.mojdoktor.gov.rs/

За поједине специјалистичке прегледе потребно је да пацијент изврши одговарајућу припрему . Упутства за начин припреме пацијента код одређене врсте прегледа можете добити притиском на дугме (линк) “download”

Припрема за УЗ Абдомена download

Припрема за холтер ЕКГ и Hолтер ТА download

Завод за геријатрију и палијативно збрињавање

Краља Милутина 52, 11000 Београд

Телефон:

 • 011 2067 800 (централа) 2067 817 (факс)
 • 2067 813; 2067 834 (пријем)

Е-маил:

Пријава и заказивање:

Интернет презентација: