011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Kadrovi

Višegodišnje iskustvo, obuke i specijalne edukacije iz oblasti gerontologije i gerijatrije, čine zaposlene Zavoda profesionalno kompetentnim u zbrinjavanju populacije starih.

U Zavodu je zaposleno 266 radnika i to:

  • 29 lekara, od kojih su 26 specijalisti – opšte medicine, interne medicine, neuropsihijatrije, psihijatrije, fizikalne medicine, kliničke farmakologije, socijalne medicine i epidemiologije,
  • 1 stomatolog – specijalista stomatološke protetike,
  • 212 medicinskih sestara-tehničara i fizioterapeuta
  • 5 zdravstvenih saradnika, od kojih su 3 socijalna radnika i
  • 19 administrativnih i drugih radnika.

Pet lekara su doktori nauka – od kojih su dva sa zvanjem primarijusa i jedan sa završenom subspecijalizacijom iz gerontologije. Četiri lekara su magistri – od kojih su dva sa zvanjem primarijusa. Pet medicinskih sestara-tehničara ima završenu specijalizaciju iz zdravstvene nege starih.

Zavod podržava sve vidove daljeg stručnog usavršavanja – specijalizacije, subspecijalizacije, magisterijume, doktorate, kao i stručno usavršavanje medicinskih sestara-tehničara.

30.6.2020.