011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Кадрови

Вишегодишње искуство, обуке и специјалне едукације из области геронтологије и геријатрије, чине запослене Завода професионално компетентним у збрињавању популације старих.

У Заводу је запослено 266 радника и то:

  • 29 лекара, од којих су 26 специјалисти – опште медицине, интерне медицине, неуропсихијатрије, психијатрије, физикалне медицине, клиничке фармакологије, социјалне медицине и епидемиологије,
  • 1 стоматолог – специјалиста стоматолошке протетике,
  • 212 медицинских сестара-техничара и физиотерапеута
  • 5 здравствених сарадника, од којих су 3 социјална радника и
  • 19 административних и других радника.

Пет лекара су доктори наука – од којих су два са звањем примаријуса и један са завршеном субспецијализацијом из геронтологије. Четири лекара су магистри – од којих су два са звањем примаријуса. Пет медицинских сестара-техничара има завршену специјализацију из здравствене неге старих.

Завод подржава све видове даљег стручног усавршавања – специјализације, субспецијализације, магистеријуме, докторате, као и стручно усавршавање медицинских сестара-техничара.

30.6.2020.