011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Кадрови

Вишегодишње искуство, обуке и специјалне едукације из области геронтологије и геријатрије чине запослене Завода професионално компетентним у збрињавању популације старих. У Заводу је запослено 282 здравствених радника и сарадника и то:

    • 31 лекар од којих су 30 специјалисти – опште медицине, интерне медицине, неуропсихијатрије, клиничке фармакологије, физикалне медицине, социјалне медицине и епидемиологије. Пет лекара су доктори наука, 5 су магистри наука, 3 лекара је завршило субспецијализацију из геронтологије, а 5 су примаријуси.
    • 1 стоматолог
    • 3 социјална радника
    • 1 дијететичар
    • 251 медицинска сестра-техничар

Завод подржава све видове даљег стручног усавршавања – специјализације, субспецијализације, магистеријуме, докторате, као и стручно усавршавање медицинских сестара.