011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Кадрови

Вишегодишње искуство, обуке и специјалне едукације из области геронтологије и геријатрије чине запослене Завода професионално компетентним у збрињавању популације старих. У Заводу је запослено 267 здравствених радника и сарадника и то:

  • 30 лекара од којих су 27 специјалисти – опште медицине, интерне медицине, неуропсихијатрије, клиничке фармакологије, физикалне медицине, социјалне медицине и епидемиологије. Пет лекара су доктори наука, 4 су магистри наука, 1 лекар је завршио субспецијализацију из геронтологије, 4 су примаријуси и 3 доктора медицине.
  • 1 стоматолог
  • 3 социјална радника
  • 1 дијететичар
  • 221 медицинска сестра-техничар

Завод подржава све видове даљег стручног усавршавања – специјализације, субспецијализације, магистеријуме, докторате, као и стручно усавршавање медицинских сестара.