011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Specijalističko konsultativna delatnost

Poslovi koje Zavod obavlja u okviru svoje referentne delatnosti su:

  • pružanje specijalističke i uže specijalističke zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga u vanbolničkim uslovima.
  • praćenje, proučavanje i evaluacija zdravstvene zaštite u oblasti za koju su određene;
  • izrada, predlaganje i sprovođenje posebnih i drugih programa zdravstvene zaštite;
  • utvrđivanje i kontrola sprovođenja stručno metodoloških i doktrinarnih stavova i uputstava u odgovarajućim specijalističkim oblastima, odnosno granama medicine, stomatologije i farmacije, uključujući i nadzor nad stručnim radom;
  • ispitivanje i primena novih metoda prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije;
  • stručno usavršavanje, specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

ODELJENJE ZA INTERNU MEDICINU

Prema medicinskim indikacijama, a na zahtev ordinirajućeg lekara, u stanu obolelog ili u ambulntama Zavoda obavljaju se specijalističko-konsultativni pregledi iz oblasti kardiologije (EKG, holter EKG-a, holter TA, ultrazvučni pregled srca), angiologije (dopler perifernih krvnih sudova), gastroeneterologije (ultrazvuk abdomena), ultrazvučne osteodenzitometrije, konsultacije kliničkog farmakologa, dijagnostika i terapija bola. Posebna pažnja poklanja se prevenciji patološkog starenja putem kontrole hroničnih oboljenja i prevencijom nastanka komplikacija hroničnih oboljenja.

Rad Odeljenja obavlja se kroz rad: odseka za ultrazvučnu dijagnostiku, timova za bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti digestivnog sistema, reumatskih bolesti i prevenciju patološkog starenja.

ODELJENJE ZA NEUROPSIHIJATRIJU

Obezbeđuje otkrivanje mentalnih poremećaja, lečenje mentalno obolelih, kao i preduzimanje preventivnih mera. Radi na pružanju psihološke podrške korisnicama naših usluga. Sprovodi se redovna konsultacija sa Institutom za mentalno zdravlje za bolesnike Zavoda koji su oboleli od duševnih poremećaja i bolesti nervnog sistema, posebno najznačajnijih organskih psihotičnih stanja, koja se mogu uspešno zbrinjavati u stanu obolelog.

U okviru Odeljenja obavljaju se aktivnosti u smislu postavljanja precizne dijagnoze bola, reevaluacije ranije sprovedenih dijagnostičkih postupaka i primenu adekvatne analgetske terapije. Postavljanje precizne dijagnoze bola podrazumeva anamnezu bola, posmatranje znakova bolnog ponašanja, pregled lekara koji postavlja dijagnozu bola, merenja, po potrebi dodatne konsultantne preglede drugih lekara u cilju postavljanja što preciznije dijagnoze bola kao i šifriranje dijagnoze bola. Primena adekvatne analgetske terapije je u skladu sa precizno postavljenom dijagnozom bola, a nadalje reevaluacije primenjene terapije i postignutog analgetskog efekta. Pored prethodno navedenog, ovo Odeljenje se bavi i procenom adekvatnosti primene novina za specifičnu vulrenabilnu populaciju starih, utvrđivanjem protokola dijagnostike i lečenja bola i periodičnim ispitivanjem njihove efikasnosti. Odluka o primeni adekvatne analgetske terapije je u skladu sa precizno postavljenom dijagnozom bola vodeći računa o specifičnostima farmakoterapije kod starih. Kroz kontrolne preglede pacijenta prati se postignut analgetski efekat i uvek se vrši reevaluacija bola i primenjene analgezije.

ODELJENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Sprovodi različite vidove fizikalne terapije (kineziterapija, elektroterapija, laserska terapija, sonoterapija, mehanoterapija, fototerapija, hidroterapija, termoterapija, uključujući i radnu terapiju), edukaciju i zdravstveno vaspitanje obolelog i članova porodice i prevenciju pogoršanja zdravlja i napredovanja hroničnih oboljenja koja mogu da pogoršaju funkcionalni status obolelog. Uz evaluaciju postignutih rezultata, vrši se propisivanje ortopedskih pomagala za bolesnike i obuka o njihovom korišćenju.

 

ODELJENJE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBLASTI GERIJATRIJE

U okviru Odeljenja radi se na proučavanju problematike vezane za proces starenja i starosti i intenzivnom praćenju i proučavanju činilaca od značaja za zdravstvenu zaštitu starih i to kroz analizu podataka o starenju stanovništva i demografskim determinatama, praćenje zdravstvenog stanja populacije starih,analizu korišćenja zdravstvene zaštite i potreba u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti starih lica. Takođe, radi se na utvrđivanju i primeni mera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite starih koje zbrinjava Zavod, kao i naučno-istraživačkim radom u oblasti gerontologije i gerijatrije.

Redovno se proučavaju najnovija dostignuća u oblasti dijagnostike i terapije oboljenja specifičnih za stare, kao i činioci od značaja za zdravstvenu zaštitu starih, sa posebnim osvrtom na utvrđivanju psihosocijalnih i drugih bitnih dimenzija zdravlja, zdravog starenja i unapređenja kvaliteta života u starosti. Takođe, radi se na praćenju osobenosti upotreba lekova u populaciji starih. Primena multidimenzionalnog pristupa omogućava kompleksno sagledavanje pitanja od značaja za proces starenja i merama za unapređenje kvaliteta života u starosti.

U okviru Odeljenja obavljaju se i poslovi vezani za medicinsku informatiku i to: kontrola i analiza podataka, edukacija i tehnička podrška zaposlenima, dostava elektronske fakture, izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o radu Zavoda, izrada Plana rada Zavoda, obrada i dostava izveštaja koji su predviđeni zakonom, izrada i analiza podataka o pacijentima Zavoda i  ažuriranje podataka u zdravstveno-informacionim sistemima.

Prim. mr sc. dr Marina Pešić-Prokić
Načelnik Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost

VMS Svetlana Vučković
Glavna sestra Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost