011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Preporuke za zdravo starenje

Promocija zdravlja i prevencija faktora rizika nisu rezervisani samo za mlađe dobne grupe već, naprotiv, imaju značaja i u populaciji starih. Stoga je potrebno da se svi oni koji se nalaze u procesu starenja i starosti upoznaju sa najvažnijim faktorima rizika i preporukama za redovne kontrole hroničnih bolesti sa preventivnim pregledima. Na ovaj način može se sprečiti nastanak mnogih hroničnih bolesti i onesposobljenosti u starosti, ili, ukoliko je već ispoljeno hronično oboljenje, sprečiti nastanak komplikacija.

Stare osobe treba da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da uz pomoć zdravstvene službe doprinesu svom zdravlju i funkcionalne aktivnosti i u starosti. Da bi ovo postigli potrebno je da pre svega održavaju zdrave životne navike i redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje.

HRANITE SE ZDRAVO

 • najmanje 5 porcija raznog voća i povrća dnevno
 • riba minimum 1 nedeljno
 • ishrana sa manje soli (<6g/dan)
 • unos celih zrna žitarica
 • koštunjavi proizvodi-orasi, bademi
 • ishrana sa manje soli (<6g/dan)

BUDITE FIZIČKI AKTIVNI

 • nikad nije kasno početi
 • konsultujte svog doktora
 • potražite podršku i pomoć prijatelja, porodice, profesionalaca
 • počnite od lakših vežbi
 • vežbajte redovno, najmanje 30 minuta svakog dana

OSTAVITE CIGARETE

ALKOHOLNA PIĆA

Svedite na minimum – manje od 2 pića dnevno za muškarce i 1 za žene)

TRUDITE SE DA OČUVATE MENTALNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU AKTIVNOST I U STAROSTI

 • družite se sa prijateljima i porodicom
 • uključite se u različita udruženja
 • čitajte, učite nove veštine
 • izaberite hobi-nikad nije kasno

PREPORUKE ZA REDOVNU KONTROLU HRONIČNIH BOLESTI I PRIMENA MERA KOJE KORIGUJU FAKTORE RIZIKA

 • održavanje krvnog pritiska u granicama normale, <140/90 mmHg, a kod dijabetičara i drugih na povećanom riziku < 130/80 mmHg
 • održavanje glikoregulacije u granicama normale-HbA1c < 6,5%
 • lipidogram u granicama normale-holesterol< 5,2mmol/L
 • održavajte zdravu telesnu težinu smanjiti obim struka na < 102 cm za muškarce i < 88 cm za žene

PREPORUKE ZA RANU DETEKCIJA FAKTORA RIZIKA ZA HRONIČNA OBOLJENJA I RANO OTKRIVANJE MALIGNIH BOLESTI

 • merenje težine – jednom godišnje
 • merenje krvnog pritiska – najmanje svake godine
 • kontrola holesterola – najmanje svakih 5 godina
 • imunizacija – influenza jednom godišnje; Tetanus-Diphtheria – svakih 10 godina; Pneumococc.vacc. – jednom sa 65 god.
 • pregled za otkrivanje kolorektalnog karcinoma – godišnje test stolice na okultno krvarenje i fleksibilna sigmoidoskopija svakih 5 godina ili kolonoskopija svakih 10 godina
 • otkrivanje diabetes mellitusa – redovno svake 3 godine ili ranije
 • očni pregled – svake 1-2 godine, ako je indikovano
 • pregled sluha – svake 1-2 godine, ako je indikovano
 • pregled dojki – pregled od strane lekara, godišnje; samopregled, mesečno; mamografija – jednom u dve godine
 • ginekološki pregled pregled/PAP test – svake 1-3 godine
 • pregled testisa – deo redovnog pregleda
 • karcinom prostate – određivanje PSA i digitorektalni pregled obavezno nakon 50-te godine života