011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Правни и економско финансијски послови

Економска политика куће, финансијски и правни послови у опису су делатности Службе за правне и економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове. Рад ове Службе одвија се кроз активност три одељења:

 

  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Дипл. ецц. Катица Игњатовић
Начелник службе