011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Правни и економско финансијски послови

Економска политика куће, финансијски и правни послови, одвија се кроз активности три одељења:

• ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
• ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
• ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ