011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Rade Tatalović, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje
Telefon: 011/2067-802
Mobilni:+381602067008
Imejl-adresa: rade.tatalovic@gerontologija.org.rs.