011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Arhiva

AKTIVNOSTI – 2011.

U Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd održaće se stručni sastanci: 1. Unapređenje kvaliteta zdravstvene nege u kućnim uslovima ( D-1-1217/11) odraće se 7. juna i 8. juna 2011. Sastanak je namenjen medicinskim sestrama i tehničarima i nosi 1. bod za slušaoce.2....

opširnije

AKTIVNOSTI – 2010.

Dana 24. 08. 2010. god. uprostorijama Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd (Kralja Milutina 52/2 velika sala) biće održano predavanje sa temom Značaj ranog uvođenja insulina u terapiju dijabetesa tip 2 sa početkom u 13 časova. Pristup je slobodan za sve...

opširnije

AKTIVNOSTI – 2009.

U cilju uspostavljanja koordinacije službi za kućno lečenje u Beogradu i Srbiji, a u skladu sa svojom referentnom delatnošću i u okviru delatnosti Centra za koordinaciju, Zavod je izradio anketni upitnik koji je dostavljen svim domovima zdravlja u Republici Srbiji. Dobijeni...

opširnije

EDUKATIVNI GERIJATRIJSKI SEMINAR 2007.

U okviru projekta: Unapređenje preventivnih mera za sprečavanje nastanka komplikacija kod hronično obolelih starih u Beogradu, koji je finansirao grad Beograd Gradska uprava-Sekretarijat za zdravstvo, 31. oktobra 2007. u Beogradu je održan “Edukativni gerijatrijski...

opširnije

BAZAR ZDRAVLJA 2007. GOD.

BAZAR ZDRAVLJA: SAČUVAJMO ZDRAVLJE U STAROSTIU Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd je 9. juna 2007. godine održan BAZAR ZDRAVLJA: SAČUVAJMO ZDRAVLJE U STAROSTI. Osnovna ideja da se u populaciji starih, kao i onih koji su u procesu starenja, prevenira nastanak...

opširnije