011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za zdravstvenu zaštitu stanovništva sa 65 i više godina (Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije br. 022-04-20/95-01)…

Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje

Gradski zavod usluge zdravstvene zaštite obolelim, polupokretnim i nepokretnim starim osobama u njihovim domovima. Ovaj vid zaštite predstavlja i deo produženog bolničkog lečenja, a slobodno se može nazvati i bolnicom u kući…

N

Ostvarivanje prava na kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje

U skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju zdravstvene zaštite u Gradskom zavodu za gerontologiju, pravo na kućno lečenje i negu imaju osobe stare 65 i više godina, pod uslovom da postoje medicinske indikacije i sanitarno-higijenski uslovi za…