011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Едукативни семинар “Палијативна нега старих и оболелих од малигних обољења” 2003. год.

СЕМИНАР “ПАЛИЈАТИВНА НЕГА СТАРИХ ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА” ОДРЖАН ЈЕ У БЕОГРАДУ ОД 20. ДО 21. ОKТОБРА 2003. ГОДИНЕ

Лекари и медицинске сестре, који раде у примарној здравственој заштити, у кућним лечењима, као и у домовима за старе, свакодневно се у свом раду суочавају са великим бројем болесника чија болест је доспела у последњи стадијум и којима треба олакшати болове и бројне симптоме који прате болест и омогућити да крај живота дочекају са што мање патњи. Приликом збрињавања терминално оболелих медицинско особље наилази на бројне проблеме, од терапијских могућности и избора најадекватнијег начина копирања најчешће присутног бола, до психосоцијалних проблема болесника и саме породице, као и са израженом потребом за очувањем преосталог квалитета живота оболелих. О најновијим сазнањима из области палијативне медицине и неге здравствени радници из Београда и других градова земље имали су прилику да се упознају на едукативном семинару одржаном у Београду 20. и 21. октобра под називом:

Палијативна нега старих оболелих од малигних обољења
Семинар је организован у сарадњи Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Београду и Градског завода за геронтологију, кућно лечење и негу Београд. Присуство великог броја заинтересованих здравствених радника и сарадника сведочи о актуелности проблематике и о потреби за развојем и увођењем стандарда палијативне неге у систем здравствене заштите Републике Србије. Сви учесници су исказали велико интересовање за проблематику и сложили су се да би било потребно организовати више семинара са сличном тематиком где би детаљније била размотрена и дискутована поједина питања из области палијативне медицине. Одржавање едукативног семинара на тему палијативне неге је оправдано многобројним похвалама учесника за покренута питања из ове области.

На семинару су презентована најновија сазнања и искуства из области палијативне медицине, укључујући физичке, психолошке, социјалне и духовне аспекте лечења и неге особа у терминалној фази болести, посебно старих тешко оболелих особа. Осим предавања о основним појмовима и историји палијативне неге, професионалци са искуством презентовали су сазнања и о другим значајним елементима и аспектима палијативне неге, као то су значај холистичког приступа пацијенту и породици, учешће мултидисциплинарног тима у лечењу и нези тешко оболелих, значењу квалитета живота умирућих пацијената и њихових породица, контроли симптома и терапији бола особа оболелих од карцинома и других значајних питања из области фармакотерапије у лечењу карцинома. Отворена су и покренута друга многобројна питања као то су особености комуникације, савладавања стреса, социјалне подршке породице и подршке породици, етика питања као то су пасивна еутаназија: да или не, итд.

Семинар “Палијативна нега старих оболелих од малигних обољења” замишљен је као први у низу едукативних семинара намењен континуираној едукацији здравствених радника у области палијативне медицине и палијативне неге.

У оквиру првог одржаног семинара у области палијативне неге старих оболелих од малигних обољења многобројни аутори су презентовали своја сазнања и искуства и то:

УВОДНА РЕЧ, Љиљана Жикић

ГЕРИЈАТРИЈСKА ПРАKСА,
Проф. Младен Давидовић, Доц. Драгослав Милошевић, Проф. Снежана Ђурица

ПАЛИЈАТИВНА НЕГА: ДЕФИНИЦИЈА И ПОТРЕБЕ,
Видимка Тошић

KУЋНА ПАЛИЈАТИВНА НЕГА-ИСKУСТВА ГРАДСKОГ ЗАВОДА
ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ, KУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ БЕОГРАД,
Видимка Тошић

KВАЛИТЕТ ЖИВОТА БОЛЕСНИKА У ТЕРМИНАЛНОЈ ФАЗИ БОЛЕСТИ,
Марија Тасић

ФУНKЦИОНАЛНА ПРОЦЕНА И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ТИМ ,
Љиљана Kозаревић-Вуићевић

KЕТОНАЛ У ТЕРАПИЈИ БОЛА И РЕУМАТСKИХ БОЛЕСТИ,
Слободан Бранковић

БОЛ
Синиша Радуловић, Снежана Боњак, Лепа Јовановић, Јасмина Илић

СИМПТОМИ ОД СТРАНЕ ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА,
Љиљана Жикић

ЗБРИЊАВАЊЕ ТЕГОБА ОД СТРАНЕ РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА,
Проф. Гордана Радосављевић и,Видимка Тошић

СИНДРОМ АНОРЕKСИЈЕ И KАХЕKСИЈЕ,
Доц. Драгослав Милошевић

МЕГАЦЕ У ТЕРАПИЈИ KАНЦЕРСKЕ KАХЕKСИЈЕ,
Јасна Игњатовић

МЕСТО РАДИОТЕРАПИЈЕ У ПАЛИЈАТИВНОМ ЗБРИЊАВАЊУ
ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА , Доц. Ненад Боројевић

ХЕМИОТЕРАПИЈА, ТРАНСФУЗИЈА KРВИ И ДЕРИВАТА KРВИ У
СТАРИХ ОСОБА,
Проф. Градимир Јанковић

ДЕПРЕСИЈА И СТРАХ ОД СМРТИ,
Александра Милићевић-Kалаић, Дуица Марковић-Жигић

РЕЛИГИОЗНА ОСЕЋАЊА И ОДНОС ПРЕМА НЕИЗЛЕЧИВОЈ
БОЛЕСТИ И СМРТИ
Проф. Владета Јеротић

СОЦИЈАЛНА ПОДРШKА ПАЦИЈЕНТУ И ПОРОДИЦИ ,
Милијана Маторевић

ОKРУГЛИ СТО: НЕГА УМИРУЋЕГ БОЛЕСНИKА И ПАСИВНА
ЕУТАНАЗИЈА: ДА ИЛИ НЕ,
Проф. Дуан Дуњи, Љиљана Жикић

KОМУНИKАЦИЈА,
Тања Мрље

ОKРУГЛИ СТО: СТРЕС И СИНДРОМ ИЗГАРАЊА У ПАЛИЈАТИВНОЈ
НЕЗИ, Тамара Kликовац, Мира Јовановић