011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Едукативни семинар “Палијативна нега старих” 2005. год.

Одржан је II ЕДУKАТИВНИ СЕМИНАР ПАЛИЈАТИВНА НЕГА СТАРИХ

Градски завод за геронтологију куно лечење и негу у сарадњи са Центром за континуирану медицинску едукацију Медицинског Факултета Универзитета у Београду, одржао је ” II ЕДУKАТИВНИ СЕМИНАР ПАЛИЈАТИВНА НЕГА СТАРИХ”. Семинар је одржан у Београду у хотелу “Палас” у периоду од 28. фебруара до 2. марта 2005. год.

Руководиоци семинара били су:

Прим. мр сц др Љиљана Жикић и Прим. мр сц др Марија Тасић,
док је организациони одбор био у саставу :
Прим. мр сц др Љиљана Жикић, Прим. мр сц др Марија Тасић, мр сц Видимка Тошић, мр сц др Горан Шево , Сања Јанкелић, спец. геронтолог.

Семинар је био намењен лекарима примарне здравствене заштите који раде са популацијом старих у службама кућних лечења, онтолошким диспанзерима и геронтолошким центрима у Републици Србији, као и будућим породичним лекарима.

Полазници семинара стекли су неопходна додатна знања и вештине потребне за праксу у оквиру палијативне заштите. На тај начин полазници ће бити у могућности да обезбеде бољи квалитет здравствених услуга болесницима у терминалној фази болести и омогуће да квалитет живота тешко оболелих буде, то је могуће више, очуван.