011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

ЕДУКАТИВНИ ГЕРИЈАТРИЈСКИ СЕМИНАР 2007.

У оквиру пројекта: Унапређење превентивних мера за спречавање настанка компликација код хронично оболелих старих у Београду, који је финансирао град Београд Градска управа-Секретаријат за здравство, 31. октобра 2007. у Београду је одржан “Едукативни геријатријски семинар”. Циљ пројекта је подизање квалитета услуга које се обезбеђују, у оквиру примарне здравствене заштите, популацији старих у Београду кроз едукацију здравствених радника у домовима здравља (здравствени радници служби кућних лечења и превентивних центара 16 домова здравља на територији града Београда). На овај начин ће се постићи боља превенција настанка хроничних обољења и њихових компликација, као и смањења или отклањања дуготрајних оштећења и функционалне зависности, односно максимално продужење година корисног живота.

Семинару је присуствовало 114 лекара и 20 медицинских сестара, а сви учесници су добили сертификат о учествовању на семинару. Стручни радови из области геријатрије и геронтологије, који су презентирани на семинару, публиковани су у приручнику који су добили сви учесници семинара, а дистрибуиран је и свим лекарима опште праксе у београдским домовима здравља.

Едукативни геријатријски семинар-практикум download.