011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

БАЗАР ЗДРАВЉА 2007. ГОД.

БАЗАР ЗДРАВЉА: САЧУВАЈМО ЗДРАВЉЕ У СТАРОСТИ

У Градском заводу за геронтологију, Београд је 9. јуна 2007. године одржан БАЗАР ЗДРАВЉА: САЧУВАЈМО ЗДРАВЉЕ У СТАРОСТИ. Основна идеја да се у популацији старих, као и оних који су у процесу старења, превенира настанак патолошке старости кроз превенцију фактора ризика, али да уједно то буде и промоција Завода, у потпуности је испуњена. Базар је био добро посећен, наиме 79 пацијената је преконтролисало ТА, пулс, гликемију, триглицериде, холестерол, урађена су основна антропометријска мерења и дат савет дијететичара, Такође, кроз разговор са социјалним радником сви пацијенти су добили информације о услугама које се обезбеђују у Заводу и савете и обавештења о услугама из области социјалне делатности. Два лекара, специјалиста опште медицине и специјалиста интерне медицине, су на основу израчунатог ризика за добијање дијабетеса типа 2 давали савете у вези даљег лечења и могућих здравствених ризика. Сви пацијенти су добили своје резултате.

Неопходно је истаћи да је Базар здравља, који се по први пут организује у Заводу протекао изузетно добро и у веома пријатној и позитивној атмосфери. Оно то је целом тиму који је радио било од великог значаја је да су сви пацијенти били изузетно задовољни начином рада, организацијом и свим оним то су добили кроз обезбеђене услуге. Многобројни комплименти на рачун професионалности, љубазности, и атмосфере и амбијента у којој су обављени прегледи, сигурно да нам свима много значе. И на крају, сигурно да све ове активности не би биле спроведене на задовољавајући начин да тим који је радио на Базару здравља није показао да тимски рад, добра сарадња и позитивна атмосфера која је тог дана владала Заводом, представљају предуслов високог квалитет здравствених услуга и успешности.

Имајући у виду да је популација Београда веома стара и да долази до повећања хронично оболелих и функционално зависних старих, превенција настанка патолошке старости је постала неминовност у савременом приступу заштити старих. Потребно је и даље организовати овакве видове превентивних активности, али их и проширити са фокус групама старих где би се они добили више информација о факторима ризика за настанак хроничних болести и здравим животним стиловима као предуслову здравог старења.

Тим који је учествовао у спровођењу активности на Базару здравља: Сачувајмо здравље у старости: Kоординатор Базара здравља Прим. мр сц др Марија Тасић, др Олга Васовић, др Звездана Паић, Раденка Милићевић ВМС, Борка Симић ВМС, Александар Сотировски, мед. техничар, Kатарина Николић мед. сестра, Анкица Ђујић ВМС, Дејан Милуновић, мед. техничар, Светлана Вуковић мед. сестра, Светлана Стојановић мед. сестра, Гордана Максимовић социјални радник, Дана Обрадовић дијететичар, Љепосава Богојевић дијететичар, Тања Мрље ВМС.