011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

АКТИВНОСТИ – 2011.

У Градском заводу за геронтологију, Београд одржаће се стручни састанци:

1. Унапређење квалитета здравствене неге у кућним условима ( Д-1-1217/11) одраће се 7. јуна и 8. јуна 2011. Састанак је намењен медицинским сестрама и техничарима и носи 1. бод за слушаоце.
2. Обрада и превенција декубиталних рана у кућним условима ( Д-1-1216/11) одраће се 16. јуна и 17. јуна 2011. Састанак је намењен медицинским сестрама и техничарима и носи 1. бод за слушаоце.
3. Kасне последице лечења микоза капилицијума јонизујућим зрачењем (А-1-1476/11) одраће се 22. јуна 2011. Састанак је намењен лекарима и медицинским сестрама/техничарима и носи 1. бод за слушаоце.

*****

Градски Завод за геронтологију, Београд је потписао Уговор о пословној сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду (бр. 2401 од 02.12.2010) са циљем обезбеђења неопходних услова за квалитетније извођење практичне наставе за студенте медицине интегрисаних академских студија, последипломских студија и лекара на специјализацији, као и непосредне сарадње на унапређењу рада Завода путем стручног усавршавања здравствених радника, одржавања семинара, консултација и саветовања у оквиру Kонтинуиране медицинске едукације.

Уговором је предвиђено да Завод обезбеди извођење практичних вежби студентима Медицинског факултета у оквиру предмета: Социјална медицина-лекар у заједници и Примарна здравствена заштита Kлиники ста-Опта медицина. Завод ће по потреби и захтеву Медицинског факултета обезбеђивати и практичну наставу за студенте на последипломским студијама и за лекаре на специјализацији за Општу медицину и Социјалну медицину.

*****

У оквиру наставе уе специјализације из геронтологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду у школској 2010/2011 години два лекара Завода су одређена за менторе.

*****
Градски Завод за геронтологију, Београд је потписао Споразум о сарадњи са Високом здравственом школом струковних студија у Београду (бр. 2254 од 11.11.2010.) којим је предвиђено успостављање сарадње у области образовања и васпитања студената школе, организацији заједничких едукативих програма у циљу перманентне иновације знања и стручно истраживачких пројеката и унапређења извођења и контроле свих облика едукације у складу са савременим трендовима у овој области.

Сарадња ће се остварити у извођењу редовне наставе и стручне праксе током трајања наставе и током летњег распуста.

*****

Kао наставак вишегодишње сарадње са републиким и градским СУБНОР-ом Градски Завод за геронтологију, Београд је укључен, као партнерска организација, у реализацију пројекта градског одбора СУБНОР-а: Социјално-економски положај и здравствене потребе бораца и војних инвалида а који финансира Секретаријат за социјалну заштиту-градска Управа града Београда у 2010 години.

*****

Градски Завод за геронтологију, Београд је у новембру 2010. добио донацију инсулина Novo Nordisc од предузећа Phoenix Pharma д.о.о. из Београда и то 112 комада Novopen4 Blue и 96 комада Novopen4 Silver.

*****

Током 2010 године Завод је обновио свој возни парк са девет нових возила за потребе кућног лечења старих. Шест аутомобила марке Шкода Фабиа је већ у свакодневној употреби, а очекује се да до краја године стигну још три возила.

Обновљени возни парк ће значајно допринети побољшању квалитета здравствених услуга које Завод обезбеђује старима у њиховим домовима.

*****

Градски Завод за геронтологију, Београд је укључен у пројекат Министарства здравља Републике Србије Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ДИЛС који ће омогућити имплементацију информационог система у 162 установе примарне здравствене заштите.