011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

АКТИВНОСТИ – 2010.

Дана 24. 08. 2010. год. упросторијама Градског завода за геронтологију, Београд (Kраља Милутина 52/2 велика сала) биће одржано предавање са темом Значај раног увођења инсулина у терапију дијабетеса тип 2 са почетком у 13 часова. Приступ је слободан за све заинтересоване.

*****

У Градском заводу за геронтологију, Београд одржана су у летњем периоду два предавања за пацијенте Завода, а у оквиру групног здравствено-васпитног рада:

  • 28. 06. 2010. год. Исхрана оболелих од тип 2 дијабетеса
  • 01. 07. 2010. год. Значај раног увођења инсулина у терапију дијабетеса тип 2

Оба предавања је приредила и одржала Мр сц мед. др Олга Васовић спец. интерне медицине. Пацијенти су показали велико интересовање за предложене теме и били активни у дискусији.

*****

Директор, Др Милан Црнобари, дана 9.06.2010. године у просторијама Градског завода за геронтологију, Београд, одржао је акредитован стручни састанак са темом Основи хомеопатског лечења.

*****

У просторијама Градског завода за геронтологију, дана 8.06. 2010. године одржана је акредитована Геријатријска секција са предавачима Др Алаксандра Милиевић-Kалаић и Др Лепа Јовановић, које су изнеле теме: Збрињавање узнапредовалих деменција и Примена психофармака у терапији бола код старих.

*****

Лекари завода учествовали су на 8. Националном геронтолошком конгресу са међународним учешћем, одржаног од 21. до 23. маја у Врњачкој Бањи. Значајан допринос у раду Геронтолошког конгреса допринели су лекари са својим уводним рефератима и то: Директор Др Милан Црнобари Реформа здравствене заштите старих у времену друштвене транзиције, Др Љиљана Чикић Значај система интегрисане здравствене заштите у оквиру Националне стратегије у старењу, Др Александра Милићевич-Kалаић Ментално здравље старијих-од стратегије до реалности. У сесији Геријатријска медицина учествовала је Др Мирјана Мандић-Kолар са радом Примена рационално емотивно бихејвиоралне терапије код старих. У сесији Социјална геронтологија учествовала је Др Марија Тасић са радом Kампања лечења капилицијума јонизујуим зрачењем у Србији током 50-тих година 20. века.

*****

Дана 12.05.2010. године запослени Градског завода за геронтологију, Београд прославили су своју Славу, Свети Василије Острошки уз присуство великог броја гостију.

*****

У склопу Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије одржан је 11. симпозијум на Тари од 10.-14.маја 2010. године где су директор Завода Др Милан Црнобари и главна сестра Завода ВМС Раденка Милиевић одржали предавања са темама: Лечење у ванинституционалним условима и Обим и садржај рада сестара у ванинституционалним условима

*****

У Ваљеву је од 5. до 6. и од 19. до 20. марта 2010. године одржан едукативни курс о палијативном збрињавању за медицинске сестре и лекаре домова здравља. У оквиру ове едукације као предавачи учествовале су главна сестра Градског завода за геронтологију, Београд вмс Раденка Милиевић и главна сестра Службе за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање вмс Снежана Савић.

*****

У суботу 13. 03. 2010. год. у оквиру континуиране едукације медицинских сестара у Градском заводу за геронтологију, Београд одржан је едукативни семинар ”Интерперсонална комуникација-конфликти, управљање и решавање”. Предавачи су били Проф. др Дивна Kеку и дипл. дефектолог Марија Јањић. Семинару је присуствовало 130 медицинских сестара-техниара и физиотерапеута.

Ваљево, март 2010.

Београд, март 2010.