011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

АКТИВНОСТИ – 2009.

У циљу успостављања координације служби за кућно лечење у Београду и Србији, а у складу са својом референтном делатношћу и у оквиру делатности Центра за координацију, Завод је израдио анкетни упитник који је достављен свим домовима здравља у Републици Србији. Добијени су подаци за 87% домова здравља у Републици Србији.

Запослени Завода су, као део референтне делатности установе, радили на утврђивању врсте и обима здравствених услуга које се обезбеђују старима у приватним, не регистрованим домовима за старе и у невладином сектору.

**************

ПРОЈЕKАТ: ЕДУKАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИKА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИKА У ОБЛАСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Секретаријат за здравство града Београда је подржао спровођење Пројекта: Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у области палијативног збрињавања пацијената у примарној здравственој заштити, за чију реализацију је задужен Градски завод за геронтологију, Београд (Центар за координацију служби кућних лечења у Р. Србији, Стратегија за палијативно збрињавање Министарства здравља Републике Србије, Сл. Гласник 17/09).

Обзиром да је примарни ниво здравствене заштите је један од најзначајних носилаца палијативног збрињавања, неопходно је да се едукацији чланова тима за палијативно збрињавање, у оквиру служби за куно лечење, посвети посебна пажња. Едукација здравствених радника и здравствених сарадника омогућиће стицање нових знања и усвајање вештина које ће допринети како бољем квалитету услуга палијативног збрињавања на примарном нивоу, тако и постизању бољег квалитета живота пацијената и њихових породица.

У складу са пројектним активностима реализована су три тродневна семинара: ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ, а према програму едукације у складу са Стратегијом: И Семинар од 28.-30. септембра 2009., ИИ Семинар од 6.-8. октобра 2009. и ИИИ Семинар од 21.-23.октобра 2009.

Предавачи на семинару су били проф. М. Давидовић, проф. Д. Милошевић, проф. М. Пјевић, проф. Д. Павлови, доц. Д. Шкорић и многи други. Теме које су изазвале највише интересовања су биле процена, дијагностика и терапија бола, опиоиди и опиофобија, хитна стања у палијативном збрињавању, неуропсихијатријски синдроми у палијативном збрињавању као и “синдром сагоревања” и комуникација.

На семинарима је учествовало 86 лекара, медицинских сестара и здравствених сарадника из свих београдских домова здравља, као и из геронтолошких центара Обреновац, Бежанијска Kоса и Зрењанин.

**************

У Градском заводу за геронтологију, Београд почео је са радом Кол Центар.

Центар путем пружања стручних савета помаже нашим старијим суграђанима да реше своје многобројне здравствене проблеме који не захтевају одлазак у здравствену установу, али и да остваре сва друга права у области здравствене и са њом повезаним осталим видовима заштите.

У циљу остваривања своје делатности, центар сарађује са свим релевантним медицинским институцијама као и центрима за социјални рад, организацијама цивилног друштва и другим пружаоцима услуга за старе у Граду и Републици Србији. Телефон Кол Центра је 011/ 2067-804.

**************

У складу са Стратегијом за палијативно збрињавање Републике Србије, Сл. Гласник бр.17/2009 у Градском заводу за геронтологију, Београд формира се Центар за координацију служби кућних лечења и неге у Републици Србији.

Активности Центра:

  • Промоција палијативног збрињавања у друштвеној заједници, као и на мобилизацији свих актера на нивоу локалне заједнице.
  • Различите активности у спровођењу едукације за област палијативног збрињавања на нивоу примарне здравствене заштите у 88 домова здравља у Републици Србији, у сарадњи са релевантним стручњацима из ове области.
  • Координација активности палијативног збрињавања на примарном нивоу и са вишим нивоима здравствене заштите.
  • Интеграција светских искустава и доктринарних ставова палијативног збрињавања у делатност примарне заштите укључујући и у делатност Градског завода за геронтологију, Београд.

Учествовање у примењеним истраживањима на пољу палијативног збрињавања, заснованог на клиничким доказима и усмереног ка пацијенту и породици.

**************

Градски завод за геронтологију, Београд је носилац пројекта Градског секретаријата за здравство:

ЕДУKАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПАЦИЈЕНАТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАТИТИ.

У овај програм едукације биће укључени здравствени радници и здравствени сарадници кућних лечења из свих домова здравља у Граду Београду. Предвиђено је да се одрже три семинара: 28-30 септембар 2009, 6-8 октобар 2009 и 20-22 октобра 2009.

У организацији Секретаријата за здравство града Београда и Градског завода за геронтологију, Београд, у оквиру Пројекта:

РАЗВОЈ МРЕЖЕ УСЛУГА УСМЕРЕНИХ НА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА KОД ПОПУЛАЦИЈЕ СТАРИХ 65+ ГОДИНА НА ЛОKАЛНОМ НИВОУ, координатор Прим. др сц Александра Милићевић Kалаић, одржан је 8. маја 2008. Округли сто у Секретаријату за здравство.

**************

У оквиру Пројекта
“УНАПРЕЂЕЊЕ МЕРА ПРИМАРНЕ И СЕKУНДАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ KОД ПОПУЛАЦИЈЕ СТАРИХ 65 И ВИШЕ ГОДИНА И ОЧУВАЊЕ KВАЛИТЕТА ЖИВОТА У СТАРОСТИ”,
координатор Прим. мр сц др Лепа Б. Јовановић, у организацији Секретаријата за здравство града Београда и Градског завода за геронтологију, Београд, одржан је 22. априла 2008. Округли сто у Свечаној сали Старог Двора.