|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Promocija zdravlja i prevencija faktora rizika nisu rezervisani samo za mlađe dobne grupe već, naprotiv, imaju značaja i u populaciji starih. Stoga je potrebno da se svi oni koji se nalaze u procesu starenja i starosti upoznaju sa najvažnijim faktorima rizika i preporukama za redovne kontrole hroničnih bolesti sa preventivnim pregledima. Na ovaj način može se sprečiti nastanak mnogih hroničnih bolesti i onesposobljenosti u starosti, ili, ukoliko je već ispoljeno hronično oboljenje, sprečiti nastanak komplikacija.

Stare osobe treba da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da uz pomoć zdravstvene službe doprinesu svom zdravlju i funkcionalne aktivnosti i u starosti. Da bi ovo postigli potrebno je da pre svega održavaju zdrave životne navike i redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje.

HRANITE SE ZDRAVO

najmanje 5 porcija raznog voća i povrća dnevno
riba minimum 1 nedeljno
ishrana sa manje soli (<6g/dan)
unos celih zrna žitarica
koštunjavi proizvodi-orasi, bademi
ishrana sa manje soli (<6g/dan)

BUDITE FIZIČKI AKTIVNI

nikad nije kasno početi
konsultujte svog doktora
potražite podršku i pomoć prijatelja, porodice, profesionalaca
počnite od lakših vežbi
vežbajte redovno, najmanje 30 minuta svakog dana

OSTAVITE CIGARETE

ALKOHOLNA PIĆA

svedite na minimum - manje od 2 pića dnevno za muškarce i 1 za žene)

TRUDITE SE DA OČUVATE MENTALNO ZDRAVLjE I SOCIJALNU AKTIVNOST I U STAROSTI

družite se sa prijateljima i porodicom
uključite se u različita udruženja
čitajte, učite nove veštine
izaberite hobi-nikad nije kasno

PREPORUKE ZA REDOVNU KONTROLU HRONIČNIH BOLESTI I PRIMENA MERA KOJE KORIGUJU FAKTORE RIZIKA

održavanje krvnog pritiska u granicama normale, <140/90 mmHg, a kod dijabetičara i drugih na povećanom riziku <130/80 mmHg
održavanje glikoregulacije u granicama normale-HbA1c <6,5%
lipidogram u granicama normale-holesterol <5,2mmol/L
održavajte zdravu telesnu težinu smanjiti obim struka na <102 cm za muškarce i <88 cm za žene

PREPORUKE ZA RANU DETEKCIJA FAKTORA RIZIKA ZA HRONIČNA OBOLjENjA I RANO OTKRIVANjE MALIGNIH BOLESTI

merenje težine - jednom godišnje
merenje krvnog pritiska - najmanje svake godine
kontrola holesterola - najmanje svakih 5 godina
imunizacija - influenza jednom godišnje; Tetanus-Diphtheria - svakih 10 godina; Pneumococc.vacc. - jednom sa 65 god.
pregled za otkrivanje kolorektalnog karcinoma - godišnje test stolice na okultno krvarenje i fleksibilna sigmoidoskopija svakih 5 godina ili kolonoskopija svakih 10 godina
otkrivanje diabetes mellitusa - redovno svake 3 godine ili ranije
očni pregled - svake 1-2 godine, ako je indikovano
pregled sluha - svake 1-2 godine, ako je indikovano
pregled dojki - pregled od strane lekara, godišnje; samopregled, mesečno; mamografija - jednom u dve godine
ginekološki pregled pregled/PAP test - svake 1-3 godine
pregled testisa - deo redovnog pregleda
karcinom prostate - određivanje PSA i digitorektalni pregled obavezno nakon 50-te godine života


[ Vrh strane ]

 

 


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com