|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Kontakt

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd
Kralja Milutina 52, 11000 Beograd

Telefon: 

 • 011 2067 800 (centrala) 2067 817 (faks)

 • 2067 813; 2067 834 (prijem)

E-mail:   

Prijava i zakazivanje:

Internet prezentacija:

 

Obaveštenje o načinu podnošenja prijave za kućno lečenje i negu

Zavod obavlja delatnost zdravstvene zaštite za stanovništvo starosti 65 i više godina osiguranika Filijale Beograd ili lica koja ostvaruju pravo na lečenje na teritoriji Beograda (imaju prijavu boravka).

Prijave pacijenata na kućno lečenje i negu

 • Pored prethodno navedenog (Pravo na kućno lečenje i negu), prijava pacijenata za kućno lečenje i negu može se vršiti i dostavom potrebnih podataka putem elektronske pošte (e-mail) prijem@gerontologija.org.rs

Iz overene zdravstvene knjižice potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • Ime i prezime pacijenta,
 • LBO overene zdravstvene knjižice,
 • Adresu na kojoj pacijent trenutno živi
 • Broj telefona pacijenta
 • Ime i prezime lica /institucije koje podnosi prijavu
 • Kontakt telefon podnosioca prijave
 • Medicinska dokumentacija koju poseduje pacijent (otpusna lista, specijalistički izveštaj i sl).
 • Osnovni problemi vezani za zdravstveno stanje i potrebe pacijenta za kućnim lečenjem i negom*

Podaci se mogu dostaviti tekstualno ili i u obliku skeniranog dokumenta uz opis potreba za kućnim lečenjem Zavoda.

(*za potrebe pomoći u kući-gerontodomaćice potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine na kojoj pacijent stanuje)

Obaveštenje o zakazivanju specijalističkih pregleda
Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na nivou Republike Srbije, zakazivanje specijalističkih pregleda za Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, vrši sе isključivo elektronskim putem u pripadajućem Domu zdravlja pacijenta. Pacijentov izabrani lekar će elektronskim putem zakazati željeni specijalistički pregled u našoj ustanovi u zavisnosti od raspoloživih slobodnih termina. Nakon što lekar zakaže pregled u našoj ustanovi, pacijent dolazi sa uputom iz svog Doma zdravlja. Pacijenti se takođe mogu informisati o raspoloživim slobodnim terminima putem Internet portala “Moj doktor” na adresi https://www.mojdoktor.gov.rs/

Za pojedine specijalističke preglede potrebno je da pacijent izvrši odgovarajuću pripremu . Uputstva za način pripreme pacijenta kod određene vrste pregleda možete dobiti pritiskom na dugme (link) “download”

Priprema za UZ Abdomena download

Priprema za holter EKG i holter TA download
-----------------------------------------

Obaveštenje

Obaveštavaju se pacijenti da dr Olga Vasović od 17.09.2018. godine više ne radi u Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd

 

 

 

 

a

 

 

 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com