|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png О нама im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Актуелности im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Право на кућно лечење и негу im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Специјалистичко консултативна делатност im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Препоруке за здраво старење im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Национални водичи добре клиничке праксе im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Правни и економско финансијски послови im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Финансијски извештаји im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Јавне набавке im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Заштитник права осигураних лица im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Информатор Завода im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Кадрови im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Архива im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Линкови im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Контакт im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГУ
И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

У складу са Правилником о остваривању здравствене заштите у Градском заводу за геронтологију, Београд, право на кућно лечење и негу имају особе старе 65 и више година, под условом да постоје медицинске индикације и санитарно-хигијенски услови за њихово спровођење.

Завод обезбеђује и палијативно збрињавање особама оболелим од неизлечивих обољења у терминалној фази.

Сваког пријављеног пацијента обилази Тим за пријем и процену функционалног стања, који процењује испуњеност услова за пријем пацијента, доноси одлуку о пријему и начину спровођења кућног лечења, неге и палијативног збрињавања.

За остваривање права на кућно лечење, негу и палијативно збрињавање потребно је припремити следећу документацију:

фотокопију оверене здравствену књижице и на увид
чек од пензије из текуће године
личну карту и
медицинску документацију

Пријава пацијента за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање може се обавити путем електронске поште prijem@gerontologija.org.rs уз достављање потребне документације), пријавом лично од стране самог пацијента или члана породице, лекара, комшије и др. у просторијама Завода: ул.Краља Милутина бр.52/И. Све додатне информације могу се добити на телефон 2067-813; 2067-834.

 


 


 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com