|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png О нама im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Актуелности im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Право на кућно лечење и негу im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Специјалистичко консултативна делатност im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Препоруке за здраво старење im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Национални водичи добре клиничке праксе im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Правни и економско финансијски послови im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Финансијски извештаји im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Јавне набавке im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Заштитник права осигураних лица im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Информатор Завода im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Кадрови im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Архива im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Линкови im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Контакт im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је специјализована здравствена установа која је референтна за здравствену заштиту становништва са 65 и више година (Решење Министарства здравља Републике Србије бр. 022-04-20/95-01). Завод је дефинисан као здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита старих лица и спроводе мере за очување и унапређење здравља и превенцију болести ове популационе групе, односно која обавља и делатност кућног лечења и неге, палијативног збрињавања и рехабилитације старих лица (Закон о здравственој заштити Републике Србије, чл.106). Делатност Завода је усклађена са законском регулативом, и активностима предвиђеним Националном стратегијом о старењу, као и са свим осталим релевантним, међународно признатим, принципима и стратегијама у заштити старих.

Демографски тренд старења становништва и све већа потреба за унапређењем заштите ове вулнерабилне популационе групе је био разлог оснивања Градског завода за геронтологију, кућно лечење и негу Београд 1987. године. Током 2011. год. променили смо назив у Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, а оснивач установе је Град Београд од 2007 године.

Завод је наставна база на Медицинском факултету Универзитета у Београду за последипломску наставу из геронтологије и специјализацију из опште медицине, као и клинички стаж из опште медицине, а такође је и наставна база Више медицинске школе у Београду.

Самостално, у сарадњи са другим референтним установама у земљи и иностранству, као и са Медицинским факултетом Универзитета у Београду, Завод је организавао стручне скупове: Модерн Гериатрицс Сцхоол, И и ИИ Југословенска школа из геријатрије и геронтологије, Едукативне семинаре - Палијативна нега старих оболелих од малигних обољења, Палијативна нега старих, Геријатријски семинар. Такође, Завод остварује непосредну сарадњу и са невладиним сектором и локалном самоуправом у циљу унапређења различитих облика заштите старих, као и кроз бројне едукације намењене волонтерима и здравственом особљу кућних лечења у Србији (Међународни Црвени крст и Црвени полумесец, Југословенски Црвени крст, Црвени крст Србије и Београда, Човекољубље, Царитас, ИМЦ, ИРЦ).

Циљ нам је да и даље радимо на унапређењу ванинституционалне здравствене заштите старих и то путем праћења и примене најсавременијих светских искустава у овој области, континуираном едукацијом свих запослених и набавком најсавременије опреме, како би обезбедили што бољи квалитет услуга. Такође, и даље ћемо радити на успостављању сарадње и партнерства са свим релевантним организацијама и субјектима, укључујући и стара лица као равноправне партнере, као и на изградњи нових услуга здравствене и са њом повезаних других облика заштите старих, који ће допринети бољем квалитету живота у старости.

 

 

 
Директор
Др сц мед Далибор Паспаљ
Спец. физикалне медицине
и рехабилитације, спец. геронтологије

 

Помоћник директора
за медицинске послове
Др сц мед Горан Шево

 

Помоћник директора
за немедицинске послове
Дипл. ецц. Катица Игњатовић

 

ВМС Нада Симић
Главна сестра Завода

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com