|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png О нама im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Актуелности im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Право на кућно лечење и негу im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Специјалистичко консултативна делатност im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Препоруке за здраво старење im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Национални водичи добре клиничке праксе im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Правни и економско финансијски послови im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Финансијски извештаји im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Јавне набавке im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Заштитник права осигураних лица im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Информатор Завода im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Кадрови im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Архива im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Линкови im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Контакт im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Обезбеђује услуге здравствене заштите оболелим, полупокретним и непокретним старим особама у њиховим домовима. Овај вид заштите представља и део продуженог болничког лечења, а слободно се може назвати и болницом у кући.

У обављању здравствене делатности Служба пружа превентивне, дијагностичке и терапијске услуге и палијативно збрињавање.

Рад Службе обавља се кроз координисане активности три одељења:

1. ОДЕЉЕЊА А,Б,Ц,Д,Е,Ф,Г ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊА

Рад одељења дефинисан је по територијалном принципу и обухвата широк спектар делатности специјализованих тимова лекара (специјалисти опште и интерне медицине) и медицинских сестара едукованих у области геријатрије. Они спроводе терапијске и дијагностичке процедуре у стану оболелог (ЕКГ, лабораторијске анализе, холтер ТА, холтер ЕКГ-а, а у самој установи доплере крвних судова и остале ултразвучне прегледе, као и процес здравствене неге (обрада декубиталних рана, свакодневна процена физичког и психичког стања оболелог, општа и специјална нега које обухватају комплетне медицинске садржајетипа прогресивне неге стандардног и полуинтензивног облика).

У складу са здравственим и функционалним стањем оболелог, када се ради о најтежим и умирућим болесницима који не желе хоспитализацију или је она неизводљива, организује се у стану интензивно лечење и специјална нега са одговарајућим третманом.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ И ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА

Одељење за пријем и процену функционалног стања утврђује постојање медицинских индикација и санитарно-хигијенских услова за кућно лечење и негу или предлаже друге видове збрињавања и даје упутства о начину њиховог остваривања.

3. ОДСЕК ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗАШТИТУ

Захваљујући едукацији за рад са старима и портабилној опреми, мобилне стоматолошке екипе обезбеђују старим особама у њиховим домовима превентивне прегледе, пружају стоматолошке услуге, ургентне интервенције и протетску рехабилитацију.

У оквиру Службе за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање постоје и следећи тимови:

Тим социјалних радника

Социјални радници Завода учествују у раду екипа за пријем пацијената на процени социјалних услова сваког болесника. Такође, непосредно учествују у процесу лечења, неге и палијативног збрињавања и раде на решавању социјалних проблема који утичу на сам процес неге и лечења, као и на квалитет живота старе тешко оболеле и функционално зависне особе. У том смислу остварују активну сардњу са патронажним службама домова здравља, стручним службама Завода за здравствено осигурање, центрима за социјални рад и другим институцијама.

Тим дијететичара

Дијететичари учествују у процесу лечења пацијената Завода и непосредно сарађују са лекарима и сестрама на спровођењу хигијенско - дијететских мера у циљу превенције настанка компликација код хронично оболелих. Њихов рад се огледа у утврђивању индивидуалних и породичних навика у исхрани, одређивању ухрањености, антропометријским мерењима, изради дијететских листа у складу са основном болешћу и контролом спровођења хигијенско - дијететских мера.[ Врх стране ]

 
Мр сц мед др Звездана Пашић
Начелник службе


ВМС Снежана Савић
Главна сестра службе за кућно леченње, негу и палијативно збрињавање


 


 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com