|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png О нама im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Актуелности im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Право на кућно лечење и негу im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Специјалистичко консултативна делатност im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Препоруке за здраво старење im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Национални водичи добре клиничке праксе im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Правни и економско финансијски послови im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Финансијски извештаји im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Јавне набавке im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Заштитник права осигураних лица im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Информатор Завода im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Кадрови im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Архива im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Линкови im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Контакт im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Вишегодишње искуство, обуке и специјалне едукације из области геронтологије и геријатрије чине запослене Завода професионално компетентним у збрињавању популације старих. У Заводу је запослено 268 здравствених радника и сарадника и то:

33 лекарa од којих су 30 специјалисти - опште медицине, интерне медицине, неуропсихијатрије, клиничке фармакологије, физикалне медицине, социјалне медицине и епидемиологије. Пет лекара су доктори наука, 9 су магистри наука, 3 лекара је завршило субспецијализацију из геронтологије и један из ендокринологије, а 6 су примаријуси.
1 стоматолог
3 социјална радника
2 дијететичара и
224 медицинских сестара

Завод подржава све видове даљег стручног усавршавања - специјализације, субспецијализације, магистеријуме, докторате, као и стручно усавршавање медицинских сестара.

 

 

 

 


 


 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com