|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

U Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd održaće se stručni sastanci:

1. Unapređenje kvaliteta zdravstvene nege u kućnim uslovima ( D-1-1217/11) održaće se 7. juna i 8. juna 2011. Sastanak je namenjen medicinskim sestrama i tehničarima i nosi 1. bod za slušaoce.
2. Obrada i prevencija dekubitalnih rana u kućnim uslovima ( D-1-1216/11) održaće se 16. juna i 17. juna 2011. Sastanak je namenjen medicinskim sestrama i tehničarima i nosi 1. bod za slušaoce.
3. Kasne posledice lečenja mikoza kapilicijuma jonizujućim zračenjem (A-1-1476/11) održaće se 22. juna 2011. Sastanak je namenjen lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima i nosi 1. bod za slušaoce.

b

Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd je potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu (br. 2401 od 02.12.2010) sa ciljem obezbeđenja neophodnih uslova za kvalitetnije izvođenje praktične nastave za studente medicine integrisanih akademskih studija, poslediplomskih studija i lekara na specijalizaciji, kao i neposredne saradnje na unapređenju rada Zavoda putem stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, održavanja seminara, konsultacija i savetovanja u okviru Kontinuirane medicinske edukacije.

Ugovorom je predviđeno da Zavod obezbedi izvođenje praktičnih vežbi studentima Medicinskog fakulteta u okviru predmeta: Socijalna medicina-lekar u zajednici i Primarna zdravstvena zaštita Klinički staž-Opšta medicina. Zavod će po potrebi i zahtevu Medicinskog fakulteta obezbeđivati i praktičnu nastavu za studente na poslediplomskim studijama i za lekare na specijalizaciji za Opštu medicinu i Socijalnu medicinu.

b

U okviru nastave uže specijalizacije iz gerontologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2010/2011 godini dva lekara Zavoda su određena za mentore.

c

Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd je potpisao Sporazum o saradnji sa Visokom zdravstvenom školom strukovnih studija u Beogradu (br. 2254 od 11.11.2010.) kojim je predviđeno uspostavljanje saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja studenata Škole, organizaciji zajedničkih edukativih programa u cilju permanentne inovacije znanja i stručno istraživačkih projekata i unapređenja izvođenja i kontrole svih oblika edukacije u skladu sa savremenim trendovima u ovoj oblasti.

Saradnja će se ostvariti u izvođenju redovne nastave i stručne prakse tokom trajanja nastave i tokom letnjeg raspusta.

d

Kao nastavak višegodišnje saradnje sa republičkim i gradskim SUBNOR-om Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd je uključen, kao partnerska organizacija, u realizaciju projekta gradskog odbora SUBNOR-a: „Socijalno-ekonomski položaj i zdravstvene potrebe boraca i vojnih invalida“ a koji finansira Sekretarijat za socijalnu zaštitu-gradska Uprava grada Beograda u 2010 godini.

h

Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd je u novembru 2010. dobio donaciju insulina Novo Nordisc od preduzeća Phoenix Pharma d.o.o. iz Beograda i to 112 komada Novopen4 Blue i 96 komada Novopen4 Silver.

t

Tokom 2010 godine Zavod je obnovio svoj vozni park sa devet novih vozila za potrebe kućnog lečenja starih. Šest automobila marke Škoda Fabia je već u svakodnevnoj upotrebi, a očekuje se da do kraja godine stignu još tri vozila.

Obnovljeni vozni park će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje Zavod obezbeđuje starima u njihovim domovima.

Gradski Zavod za gerontologiju, Beograd je uključen u projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” koji će omogućiti implementaciju informacinog sistema u 162 ustanove primarne zdravstvene zaštite.

[ Vrh stranice ]

 

 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com