|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Dana 24. 08. 2010. god. u prostorijama Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd (Kralja Milutina 52/2 – velika sala) biće održano predavanje sa temom “Značaj ranog uvođenja insulina u terapiju dijabetesa tip 2 “ sa početkom u 13 časova. Pristup je slobodan za sve zainteresovane.

U Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd održana su u letnjem periodu dva predavanja za pacijente Zavoda, a u okviru grupnog zdravstveno-vaspitnog rada:

  • 28. 06. 2010. god. Ishrana obolelih od tip 2 dijabetesa
  • 01. 07. 2010. god. Znaèaj ranog uvoðenja insulina u terapiju dijabetesa tip 2

Oba predavanja je priredila i održala Mr sc med. dr Olga Vasović spec. interne medicine. Pacijenti su pokazali veliko interesovanje za predložene teme i bili aktivni u diskusiji.


Direktor, Dr Milan Crnobarić, dana 9.06.2010. godine u prostorijama Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd, održao je akreditovan stručni sastanak sa temom “Osnovi homeopatskog lečenja“.

U prostorijama Gradskog zavoda za gerontologiju, dana 8.06. 2010. godine održana je akreditovana Gerijatrijska sekcija sa predavačima Dr Alaksandra Milićević-Kalašić i Dr Lepa Jovanović, koje su iznele teme: “Zbrinjavanje uznapredovalih demencija i Primena psihofarmaka u terapiji bola kod starih“.

[ za veæi prikaz kliknite sliku ]

Lekari zavoda učestvovali su na 8. Nacionalnom gerontološkom kongresu sa međunarodnim učešćem, održanog od 21. do 23. maja u Vrnjačkoj Banji. Značajan doprinos u radu Gerontološkog kongresa doprineli su lekari sa svojim uvodnim referatima i to: Direktor Dr Milan Crnobarić “Reforma zdravstvene zaštite starih u vremenu društvene tranzicije“, Dr Ljiljana Žikić “Značaj sistema integrisane zdravstvene zaštite u okviru Nacionalne strategije u starenju“, Dr Aleksandra Milićević-Kalašić “Mentalno zdravlje starijih-od strategije do realnosti“.

U sesiji Gerijatrijska medicina učestvovala je Dr Mirjana Mandić-Kolar sa radom “Primena racionalno emotivno bihejvioralne terapije kod starih“.

U sesiji Socijalna gerontologija učestvovala je Dr Marija Tasić sa radom “Kampanja lečenja kapilicijuma jonizujućim zračenjem u Srbiji tokom 50-tih godina 20. veka.

Dana 12.05.2010. godine zaposleni Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd proslavili su svoju Slavu, Sveti Vasilije Ostroški uz prisustvo velikog broja gostiju.

 
[ za veæi prikaz kliknite sliku ]
[ za veæi prikaz kliknite sliku ]

U sklopu Udruženja medicinskih sestara, tehnièara i babica Republike Srbije održan je 11. simpozijum na Tari od 10.-14.maja 2010. godine gde su direktor Zavoda Dr Milan Crnobariæ i glavna sestra Zavoda VMS Radenka Miliæeviæ održali predavanja sa temama: “Leèenje u vaninstitucionalnim uslovima“i “Obim i sadržaj rada sestara u vaninstitucionalnim uslovima”.

U Valjevu je od 5. do 6. i od 19. do 20. marta 2010. godine održan edukativni kurs o palijativnom zbrinjavanju za medicinske sestre i lekare domova zdravlja.

U okviru ove edukacije kao predavaæi uèestvovale su glavna sestra Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd vms Radenka Milièeviæ i glavna sestra Službe za kuæno leèenje, negu i palijativno zbrinjavanje vms Snežana Saviæ.

U subotu 13. 03. 2010. god. u okviru kontinuirane edukacije medicinskih sestara u Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd održan je edukativni seminar ''Interpersonalna komunikacija-konflikti, upravljanje i rešavanje''. Predavaèi su bili Prof. dr Divna Kekuš i dipl. defektolog Marija Janjiæ. Seminaru je prisustvovalo 130 medicinskih sestara-tehnièara i fizioterapeuta.[ Vrh strane ]

 

Za veći prikaz kliknite na sliku

Valjevo, mart 2010.
Beograd, mart 2010.


 


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com