|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

U okviru projekta: Unapređenje preventivnih mera za sprečavanje nastanka komplikacija kod hronično obolelih starih u Beogradu, koji je finansirao grad Beograd Gradska uprava-Sekretarijat za zdravstvo, 31. oktobra 2007. u Beogradu je održan "Edukativni gerijatrijski seminar". Cilj projekta je podizanje kvaliteta usluga koje se obezbeđuju, u okviru primarne zdravstvene zaštite, populaciji starih u Beogradu kroz edukaciju zdravstvenih radnika u domovima zdravlja (zdravstveni radnici službi kuænih lečenja i preventivnih centara 16 domova zdravlja na teritoriji grada Beograda). Na ovaj način će se postići bolja prevencija nastanka hroničnih oboljenja i njihovih komplikacija, kao i smanjenja ili otklanjanja dugotrajnjih oštećenja i funkcionalne zavisnosti, odnosno maksimalno produženje godina korisnog života.

Seminaru je prisustvovalo 114 lekara i 20 medicinskih sestara, a svi učesnici su dobili sertifikat o učestvovanju na seminaru. Stručni radovi iz oblasti gerijatrije i grontologije, koji su prezentirani na seminaru, publikovani su u priručniku koji su dobili svi učesnici seminara, a distribuiran je i svim lekarima opšte prakse u beogradskim domovima zdravlja.

Edukativni gerijatrijski seminar-praktikum download


[ Vrh strane ]

 


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com