|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

BAZAR ZDRAVLjA: SAČUVAJMO ZDRAVLJE U STAROSTI

U Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd je 9. juna 2007. godine održan BAZAR ZDRAVLjA: SAČUVAJMO ZDRAVLjE U STAROSTI. Osnovna ideja da se u populaciji starih, kao i onih koji su u procesu starenja, prevenira nastanak patološke starosti kroz prevenciju faktora rizika, ali da ujedno to bude i promocija Zavoda, u potpunosti je ispunjena. Bazar je bio dobro posećen, naime 79 pacijenata je prekontrolisalo TA, puls, glikemiju, trigliceride, holesterol, urađena su osnovna antropometrijska merenja i dat savet dijetetičara, Takođe, kroz razgovor sa socijalnim radnikom svi pacijenti su dobili informacije o uslugama koje se obezbeđuju u Zavodu i savete i obaveštenja o uslugama iz oblasti socijalne delatnosti. Dva lekara, specijalista opšte medicine i specijalista interne medicine, su na osnovu izračunatog rizika za dobijanje dijabetesa tipa 2 davali savete u vezi daljeg lečenja i mogućih zdravstvenih rizika. Svi pacijenti su dobili svoje rezultate.

Neophodno je istaći da je Bazar zdravlja, koji se po prvi put organizuje u Zavodu protekao izuzetno dobro i u veoma prijatnoj i pozitivnoj atmosferi. Ono što je celom timu koji je radio bilo od velikog značaja je da su svi pacijenti bili izuzetno zadovoljni načinom rada, organizacijom i svim onim što su dobili kroz obezbeđene usluge. Mnogobrojni komplimenti na račun profesionalnosti, ljubaznosti, i atmosfere i ambijenta u kojoj su obavljeni pregledi, sigurno da nam svima mnogo znače. I na kraju, sigurno da sve ove aktivnosti ne bi bile sprovedene na zadovoljavajući način da tim koji je radio na Bazaru zdravlja nije pokazao da timski rad, dobra saradnja i pozitivna atmosfera koja je tog dana vladala Zavodom, predstavljaju preduslov visokog kvalitet zdravstvenih usluga i uspešnosti.

Imajući u vidu da je populacija Beograda veoma stara i da dolazi do povećanja hronično obolelih i funkcionalno zavisnih starih, prevencija nastanka patološke starosti je postala neminovnost u savremenom pristupu zaštiti starih. Potrebno je i dalje organizovati ovakve vidove preventivnih aktivnosti, ali ih i proširiti sa fokus grupama starih gde bi se oni dobili više informacija o faktorima rizika za nastanak hroničnih bolesti i zdravim životnim stilovima kao preduslovu zdravog starenja.

Tim koji je učestvovao u sprovođenju aktivnosti na Bazaru zdravlja: Sačuvajmo zdravlje u starosti: Koordinator Bazara zdravlja–Prim.mr sc dr Marija Tasić, dr Olga Vasović, dr Zvezdana Pašić, Radenka Milićević, VMS, Borka Simić, VMS, Aleksandar Sotirovski, med. tehničar, Katarina Nikolić, med. sestra, Ankica đujić, VMS, Dejan Milunović, med. tehničar, Svetlana Vučković, med. sestra, Svetlana Stojanović, med. sestra, Gordana Maksimović, socijalni radnik, Dana Obradović, dijetetičar, Ljeposava Bogojević, dijetetičar, Tanja Mrlješ, VMS.


[ Vrh strane ]

 


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com