|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

SEMINAR "PALIJATIVNA NEGA STARIH OBOLELIH OD MALIGNIH OBOLJENJA" ODRŽAN JE U BEOGRADU OD 20. DO 21. OKTOBRA 2003. GODINE

Lekari i medicinske sestre, koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u kućnim lečenjima, kao i u domovima za stare, svakodnevno se u svom radu suočavaju sa velikim brojem bolesnika čija bolest je dospela u poslednji stadijum i kojima treba olakšati bolove i brojne simptome koji prate bolest i omogućiti da kraj života dočekaju sa što manje patnji. Prilikom zbrinjavanja terminalno obolelih medicinsko osoblje nailazi na brojne probleme, od terapijskih mogućnosti i izbora najadekvatnijeg načina kupiranja najčešće prisutnog bola, do psihosocijalnih problema bolesnika i same porodice, kao i sa izraženom potrebom za očuvanjem preostalog kvaliteta života obolelih. O najnovijim saznanjima iz oblasti palijativne medicine i nege zdravstveni radnici iz Beograda i drugih gradova zemlje imali su priliku da se upoznaju na edukativnom seminaru održanom u Beogradu 20. i 21. oktobra pod nazivom:

Palijativna nega starih obolelih od malignih oboljenja

Seminar je organizovan u saradnji Centra zakontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Gradskog zavoda za gerontologiju, kućno lečenje i negu Beograd. Prisustvo velikog broja zainteresovanih zdravstvenih radnika i saradnika svedoči o aktuelnosti problematike i o potrebi za razvojem i uvođenjem standarda palijativne nege u sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije. Svi učesnicisu iskazali veliko interesovanje za problematiku i složili su se da bi bilo potrebno organizovati više seminara sa sličnom tematikom gde bi detaljnije bila razmotrena i diskutovana pojedina pitanja iz oblasti palijativne medicine. Održavanje edukativnog seminara na temu palijativne nege je opravdano mnogobrojnim pohvalama učesnika za pokrenuta pitanja iz ove oblasti.

Na seminaru su prezentovana najnovija saznanja i iskustva iz oblasti palijativne medicine,uključujući fizičke, psihološke, socijalne i duhovne aspekte lečenja i nege osoba u terminalnoj fazi bolesti, posebno starih teško obolelih osoba. Osim predavanja o osnovnim pojmovima i istoriji palijativne nege,profesionalci sa iskustvom prezentovali su saznanja i o drugim značajnim elementima i aspektima palijativne nege, kao što su značaj holističkog pristupa pacijentu i porodici, učešće multidisciplinarnog tima u lečenju i nezi teško obolelih, značenju kvaliteta života umirućih pacijenata i njihovih porodica, kontroli simptoma i terapiji bola osoba obolelih od karcinoma i drugih značajnih pitanja iz oblasti farmakoterapije u lečenju karcinoma. Otvorena su i pokrenuta druga mnogobrojna pitanja kao što su osobenosti komunikacije,savladavanja stresa, socijalne podrške porodice i podrške porodici, etička pitanja kao što su pasivna eutanazija: da ili ne, itd.

Seminar "Palijativna nega starih obolelih od malignih oboljenja" zamišljen je kao prvi u nizu edukativnih seminara namenjen kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika u oblasti palijativne medicine i palijativne nege.

U okviru prvog održanog seminara u oblasti palijativne nege starih obolelih od malignih oboljenja mnogobrojni autori su prezentovali svoja saznanja i iskustva i to:

UVODNA REč, Ljiljana Žikić

GERIJATRIJSKA PRAKSA,
Prof. Mladen Davidović, Doc. Dragoslav Milošević, Prof. Snežana đurica

PALIJATIVNA NEGA: DEFINICIJA I POTREBE,
Vidimka Tošić

KUćNA PALIJATIVNA NEGA-ISKUSTVA GRADSKOG ZAVODA
ZA GERONTOLOGIJU, KUćNO LEčENJE I NEGU BEOGRAD,
Vidimka Tošić

KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA U TERMINALNOJ FAZI BOLESTI,
Marija Tasić

FUNKCIONALNA PROCENA I MULTIDISCIPLINARNI TIM ,
Ljiljana Kozarević-Vučičević

KETONAL U TERAPIJI BOLA I REUMATSKIH BOLESTI,
Slobodan Branković

BOL ,
Siniša Radulović, Snežana Bošnjak, Lepa Jovanović, Jasmina Ilić

SIMPTOMI OD STRANE DIGESTIVNOG SISTEMA,
Ljiljana Žikić

ZBRINJAVANJE TEGOBA OD STRANE RESPIRATORNOG SISTEMA,
Prof. Gordana Radosavljević-Ašić,Vidimka Tošić

SINDROM ANOREKSIJE I KAHEKSIJE,
Doc. Dragoslav Milošević

MEGACE U TERAPIJI KANCERSKE KAHEKSIJE,
Jasna Ignjatović

MESTO RADIOTERAPIJE U PALIJATIVNOM ZBRINJAVANJU
OBOLELIH OD MALIGNIH OBOLJENJA , Doc. Nenad Borojević

HEMIOTERAPIJA, TRANSFUZIJA KRVI I DERIVATA KRVI U
STARIH OSOBA,
Prof. Gradimir Janković

DEPRESIJA I STRAH OD SMRTI,
Aleksandra Milićević-Kalašić, Dušica Marković-Žigić

RELIGIOZNA OSEćANJA I ODNOS PREMA NEIZLEčIVOJ
BOLESTI I SMRTI
Prof. Vladeta Jerotić

SOCIJALNA PODRŠKA PACIJENTU I PORODICI ,
Milijana Matorčević

OKRUGLI STO: NEGA UMIRUćEG BOLESNIKA I PASIVNA
EUTANAZIJA: DA ILI NE,
Prof. Dušan Dunjić, Ljiljana Žikić

KOMUNIKACIJA,
Tanja Mrlješ

OKRUGLI STO: STRES I SINDROM IZGARANJA U PALIJATIVNOJ
NEZI, Tamara Klikovac, Mira Jovanović

 

[ Vrh strane ]

 


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com